CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


AGENDA
Jong Leefomgeving - Agenda

AGENDA

Werkplaatsessie Nationale Omgevingsvisie

1 juli 2015

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt Generatie R en Jonge Ruimtemakers uit in het LEF Future Center in Utrecht op 1 juli a.s. (16.00 – 20.00 uur) om mee te denken over de Nationale Omgevingsvisie. De resultaten van de bijeenkomst worden meteen de volgende dag gebruikt bij een gelijkwaardige werkplaatsessie waar vertegenwoordigers (‘jong’ & ‘oud’) van andere partijen zich over hetzelfde thema buigen. Hiermee wordt het geluid van de jonge professionals rechtstreeks meegenomen in de verdere proces.

 

Lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren, meld je dan snel aan via PostbusNationaleOmgevingsvisie@minienm.nl o.v.v. ‘aanmelding werksessie jonge professionals 1 juli’. Er is plek voor max 45. deelnemers, en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het programma en verdere details worden zo snel mogelijk naar de deelnemers gestuurd.

 

De Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie is een nieuw instrument, waarin de opgaven, ambities en het nationale beleid voor de fysieke leefomgeving samenkomen; een integraal document met ambities op het gebied van ruimte, maar ook voor bijvoorbeeld water, milieu, verkeer en energie. De visie wordt in 2018, het jaar waarin de Omgevingswet van kracht wordt, vastgesteld.

 

In voorbereiding hierop wordt in 2015 de Nationale Omgevingsagenda opgesteld. Hierin staan vijf vragen centraal:

  • Wat zijn de ontwikkelingen en opgaven in de fysieke leefomgeving;
  • Hoe verhouden die zich tot het bestaande beleid;
  • Welke betekenisvolle verbindingen zijn er mogelijk te leggen tussen sectoren, tussen regio’s en tussen internationale ontwikkelingen en het nationaal beleid;
  • Op wat voor manier willen we straks samenwerken en wat is de rol van het Rijk daarbij;
  • En wat voor soort product zou de ‘vormvrije’ omgevingsvisie kunnen zijn?

 

Generatie R

Generatie R is een platform waarbinnen meerdere netwerken voor jonge professionals in het ruimtelijk domein samenkomen en samenwerken. Tijdens het Jaar van de Ruimte houdt Generatie R zich namelijk bezig met het ontwikkelen van een jonge visie op de (leef)omgeving van Nederland, mede als input voor de Nationale Omgevingsvisie. Generatie R wordt gevormd door: BNSP jong professional, De Jonge Veranderaars, JongGeo, Jong KNW, Jong Leefomgeving, Jong STRONG, Stadswerk young professional, VVM Jong, YURPS en JongeHonden.

 

Jonge Ruimtemakers

Jonge Ruimtemakers is een netwerk van jonge professionals die werken aan de ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid van Nederland. En die elkaar willen ontmoeten, kennis en ervaringen willen uitwisselen.


Bezoek de website van Werkplaatsessie Nationale Omgevingsvisie

Terug

Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design