CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS
Welke skills heb jij nodig voor het vakgebied van de toekomst?

NIEUWS

Welke skills heb jij nodig voor het vakgebied van de toekomst?

Netwerk Jong Leefomgeving heeft samen met JS Consultancy, de gemeente Utrecht en de Haagse Hogeschool een serious game ontwikkeld waarin deelnemers ervaren welke skills je nodig hebt voor het vakgebied van de toekomst. Na het succesvol organiseren van deze serious game tijdens het Congres Omgevingswet van Binnenlands Bestuur hebben wij de serious game nog herhaald tijdens de Schakeldag, een carreer-event van JS Consultancy en de Dag van de Omgevingswet! Kon jij hier niet bij zijn? Lees dan snel verder!

 

Serious game

In onze serious game staat een fictieve casus centraal: de inspraakavond van een herontwikkeling van een verouderd industrieterrein. De inspraakavond, georganiseerd door de betreffende gemeente, heeft als doel om samen met de diverse aanwezigen gemeenschappelijke belangen te identificeren. De deelnemers krijgen de taak om per 2/3 personen een belangengroep te vertegenwoordigen. Na een korte pauze waarin deze groepen een moment krijgen om met elkaar te ‘buzzen’ over de aanpak start de inspraakavond! Een vertegenwoordiger van de gemeente neemt daarin de lead en inventariseert de belangen van de aanwezigen met als doel de gemeenschappelijke belangen inzichtelijk te krijgen.

 

De inspraakavond is natuurlijk slechts een excuus om met elkaar in gesprek te komen. Want is dit werkelijk de manier waarop een inspraakavond georganiseerd wordt in het gedachtegoed van de Omgevingswet? Welke rol speelt de gemeente hier nou echt in? Wat kunnen we verwachten van belanghebbenden? Hoe zijn we gewend om dit nu te doen en (hoe) kan het anders? Deelnemers zijn veelal ervaringsdeskundigen, vanuit de rol van een initiatiefnemer, een maatschappelijke organisatie, een betrokken overheid of adviseur daarvan.

 

Interventies

De discussie die plaatsvindt wordt op bepaalde momenten stopgezet om een aantal interventies te presenteren. De interventies staan voor bepaalde ‘skills’ die aansluiten bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. De skills zijn tevens weer voer voor discussie, want hoe realistisch zijn deze skills? Hoe ga je ermee om als iemand ze niet bezit? En hoe ga je ermee om in de praktijk? De volgende onderwerpen komen voorbij:

  • De Omgevingswet vraagt om een andere manier van denken, denk in termen van kansen en niet van problemen!
  • Een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij de Omgevingswet. Wat weet je al van iemand, of van een project? Hoe kan je dat helpen in het behalen van je eigen doelen?
  • Ken het speelveld waarin je actief bent. Welke belangen hebben actoren? Hoe verhouden actoren zich onderling met elkaar? Hoe zullen zij zich gedragen en wat betekent dat voor jouw communicatiestrategie?
  • Zet aanwezigen in hun kracht, oftewel: Kijk over je eigen doel heen en bedenk wat voor een ander belangrijk is. Wat is ervoor nodig dat de ander instemt met het doel dat je zelf voor ogen hebt of het gezamenlijke doel waarnaar wordt gestreefd?
  • Neem initiatief! Veel mogelijkheden en kansen waarvoor met de Omgevingswet wordt gepleit zijn niet gebonden aan regels of beleid. Hiermee aan de slag gaan kan vaak nu al, maar vraagt om een mindshift.

 

Ervaringen tot nu toe

Rode draad tijdens de sessies is dat er nu al in de gedachte van de Omgevingswet kan worden gewerkt. Vertrouwen en inlevingsvermogen zijn daarbij van belang om succesvol op een andere manier te werken. Zonder vertrouwen kunnen belangen niet met elkaar worden verbonden. Om daartoe te komen helpt het om naar elkaar te luisteren en de urgentie van een vraagstuk helder te krijgen, zodat ook de achterliggende belangen kunnen worden geïnventariseerd. Sta hierbij stil als je met verschillende actoren om tafel zit, liefst in een zo’n vroeg mogelijk stadium.

 

De reacties naar aanleiding van de sessies zijn positief. Deelnemers ervaren de serious game als een leuke en goede methode om over de zachtere thema’s van de Omgevingswet te praten. De serious game biedt voldoende ruimte om het gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen, dit wordt als waardevol beschouwd.Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design