CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS
Bodembreed symposium

NIEUWS

Bodembreed symposium

Kennis delen: Niet lullen, maar poetsen

Zo luidde de titel van de sessie die Juul Osinga (TTE Consultants) en Corinne Koot (Witteveen+Bos) organiseerden tijdens het jaarlijkse Bodembreed symposium op 25 november in Rotterdam. Juul en Corinne zijn actief in het bestuur van respectievelijk Netwerk Jong Leefomgeving en JongSTRONG. Samen organiseerde zij deze sessie om deelnemers aan Bodembreed te overtuigen van het feit dat er weinig nieuwe aanwas is het werkveld bodem en ondergrond, en dat kennis en innovatie als vliegwiel kunnen dienen om het werkveld aantrekkelijk te maken voor jonge professionals. In dit artikel een korte impressie van deze sessie, de achtergronden én een oplossingsrichtingen van de jonge professionals.

 

Kennis en innovatie

In ons werkveld wordt veel aan kennis en innovatie gedaan, om diverse redenen: bedrijven willen innovatief blijven om hun marktpositie te behouden of verstevigen, overheden doen aan kennisontwikkeling vanwege een groeiend of veranderend takenpakket, twee standaard voorbeelden die bij lange na niet de volledige lading dekken, maar wel een beeld geven. Er zijn bovendien veel verschillende initiatieven bij verschillende (typen) organisaties waar kennis en innovatie een rol spelen. Middels een kennisinfrastructuur probeert de Rijksoverheid hier momenteel op in te spelen. Jos van Wersch (Rijkswaterstaat/Bodem+) presenteerde onderdelen van deze infrastructuur. Daarna presenteerde Daan Henkens (Watertrainee) de resultaten van de studie die hij heeft uitgevoerd naar een op te zetten ‘Bodemtraineeship’. Een prachtig voorbeeld van hoe kennis en innovatie als vliegwiel kan werken voor het aantrekken van nieuwe aanwas.

 

Veranderend werkveld

Waarom wordt er zoveel aan kennis en innovatie gedaan? En waarom veranderd ons werkveld zo snel? Deze vragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De essentie is dat een werkveld altijd in ontwikkeling is, zo ook de bodem en ondergrond. Naast de saneringsopgaven (die sinds de jaren ’80 een belangrijke rol speelden) zijn we ons tijdens de zeroes bezig gaan houden met andere opgaven: denk aan energie, (grond)waterbeheer, ruimtelijke ordening, etc. Deze trend is gekoppeld aan de toenemende integraliteit van ruimtelijke opgaves. Met de Omgevingswet in aankomst wordt deze trend geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd. We kunnen er straks niet meer onderuit én dat is maar goed ook. Deze ontwikkeling heeft echter wél grote consequenties voor ons werkveld: oude, bestaande en nieuwe opgaven moeten worden gerealiseerd binnen een nieuw stelsel. Een grote uitdaging voor kennis en innovatie, enerzijds om de opgedane kennis uit het verleden goed beschikbaar en toepasbaar te houden, anderzijds het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgaven van de toekomst. Wij, de afgevaardigden van twee netwerken voor jonge professionals, zijn van mening dat een gezonde mix tussen junior, medior en senior professionals nodig is om hier invulling aan te geven. Deze balans is er nu niet. Nieuwe aanwas is nodig. Kennis en innovatie kunnen hiervoor als vliegwiel dienen: want wie wil er nu niet aan interessante, uitdagende vraagstukken werken?

 

Niet lullen, maar poetsen

Om dit titel van de sessie eer aan te doen is op Bodembreed een concreet voorstel gepresenteerd voor een brainstormweekend. Het doel is om een inspirerend, leuk én inhoudelijk weekend te organiseren waarbij we een 'opdrachtgever' verder willen helpen bij een concreet vraagstuk door het leveren van nieuwe kennis en innovatieve ideeën. Daarbij willen we jonge professionals de gelegenheid geven om op een leuke, laagdrempelige manier aan hun netwerk én aan een actueel vraagstuk te laten werken. De eerste reacties op de oproep zijn al binnen. Ben je ook geïnteresseerd? Neem contact op met Juul Osinga (osinga@engineers.nl / 0634874111).Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design