CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS

NIEUWS

Generatie R: van initiatief naar uitvoering

Eerder dit jaar berichtten wij over de lancering van Generatie R. Een samenwerkingsverband tussen tien netwerken voor jonge professionals in het ruimtelijk domein. Na een drietal sessies met afgevaardigden van de netwerken is duidelijk wat de rol en positie van Generatie R is.

 

Platform

Generatie R is een overkoepelend platform voor jonge professionals netwerken die actief zijn in het ruimtelijk domein. Vanuit deze platform rol zal Generatie R zich inzetten om de onderlinge interactie en samenwerking tussen de deelnemende netwerken te vergroten. Deze interactie en samenwerking leidt tot het ontstaan van nieuwe initiatieven, meer kennisuitwisseling en een grotere betrokkenheid van de jonge professionals. De komende weken wordt de platform rol operationeel gemaakt door het opzetten van een gemeenschappelijke agenda, een webpagina met informatie over de deelnemende netwerken en een openbare community-pagina waar men nieuws over Generatie R kan volgen. Wilt u Generatie R in de tussentijd volgen stuur dan even een mail naar info@jongleefomgeving.nl. U ontvangt een uitnodiging zodra de community-pagina online is.

 

Bijdrage aan de Nationale Omgevingsvisie

Naast de platformfunctie is Generatie R ook een inhoudelijke rol benoemd. De deelnemende netwerken zijn ieder gespecialiseerd in een aantal specifieke thema’s. Gezamenlijk vormen de netwerken binnen Generatie R een brede afspiegeling van het ruimtelijk domein. Een mooie kans om kennis te verbinden en samen na te denken over integrale ruimtelijke opgaves. In het kader van het Jaar van de Ruimte is er voor gekozen om aan te sluiten bij de Nationale Omgevingsvisie. Een breed thema waar alle deelnemende netwerken wel iets van kunnen vinden. Toen het programmateam Nationale Omgevingsvisie van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu hiervan hoorde hebben zij Generatie R aangeboden om aan te sluiten bij de zogenaamde werkplaats Nationale Omgevingsvisie. De werkplaats is bedoeld voor geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie. Op 1 en 2 juli waren de eerste twee bijeenkomsten van de werkplaats. Bij wijze van experiment was de werkplaatsessie op 1 juli uitsluitend toegankelijk voor jonge professionals. De ‘reguliere’ werkplaats was een dag later. Lees hier een terugblik op deze dagen. De komende weken wordt nagedacht of er in dit najaar nog een vervolgactiviteit kan plaatsvinden waarin Generatie R een rol vervuld.

 

Deelnemende netwerken

De deelnemende netwerken zijn: BNSP jong professional, De Jonge Veranderaars, Jonge Honden, JongGeo, Jong KNW, Jong STRONG, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk young professional, VVM Jong, YURPS.Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design