CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS

NIEUWS

Geslaagde nieuwjaarsborrel

Op 20 januari 2015 organiseerde Netwerk Jong Leefomgeving een nieuwjaarsborrel in Utrecht. Een mooi moment om te vieren dat het netwerk ook in 2015 weer actief aan de slag gaat om jonge professionals te betrekken bij de ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Daarnaast bood de nieuwjaarsborrel de gelegenheid om de samenwerking te versterken met andere netwerken voor jonge professionals in het ruimtelijk domein.

 

Netwerk Jong Leefomgeving in 2015

Het centrale doel van Netwerk Jong Leefomgeving in 2015 is: het stimuleren en faciliteren van jonge professionals om betrokken te raken bij, en een actieve bijdrage te leveren aan, de Omgevingswet en een integrale benadering van de leefomgeving. In het Jaarplan is deze doelstelling uitgewerkt in een aantal ambities en activiteiten-sporen. Bekijk het volledige jaarplan hier. Een van de centrale ambities is het vergrote van de samenwerking met andere ‘jonge’ netwerken.

 

Vergroten samenwerking ‘jonge’ netwerken

In voorgaande jaren heeft Netwerk Jong Leefomgeving al samengewerkt met een aantal andere ‘jonge’ netwerken, zoals bij de organisatie van de bijeenkomst over de herontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied. 2015, het Jaar van de Ruimte, biedt een mooi kader om de samenwerking nog groter en breder op te pakken. Om deze reden zijn ook een aantal afgevaardigden van andere ‘jonge’ netwerken aangesloten bij de nieuwjaarsborrel. Zij kregen kort de gelegenheid zich voor te stellen aan de aanwezigen. Vervolgens hebben de netwerken de samenwerking bekrachtigd door het, symbolisch, ondertekenen van een flipover. Tijdens een vervolgbijeenkomst gaan ze de plannen voor samenwerking verder concreet maken.

 

Deelnemende netwerken

De netwerken die deelnemen zijn: BNSP jong professional, De Jonge Veranderaars, Jonge Honden, JongGeo, Jong KNW, Netwerk Jong Leefomgeving, JongSTRONG, Stadswerk young professional, VVM Jong en YURPS.Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design