CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS

NIEUWS

Jaarplan 2015

Het bestuur van Netwerk Jong Leefomgeving heeft eind 2014 het jaarplan voor 2015 vastgesteld samen met de directie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. In het jaarplan zijn de visie en doelstellingen van het netwerk voor 2015 opgenomen, met een uitwerking in concrete activiteiten.

 

Visie en doelstellingen

Het stimuleren en faciliteren van jonge professionals om betrokken te raken bij, en een actieve bijdrage te leveren aan, de Omgevingswet en een integrale benadering van de leefomgeving. Dat centrale doel is ten opzichte van 2014 ongewijzigd gebleven. De wijze waarop dit doel wordt benaderd, en de visie daarachter, bevat echter een aantal nieuwe elementen:

  • In 2014 is een kerngroep opgericht voor jonge professionals die actief een inhoudelijke bijdrage willen leveren aan de Omgevingswet en daaraan gerelateerde thema’s. In 2015 wordt deze kerngroep verder versterkt en worden meer kerngroepbijeenkomsten georganiseerd. Kijk voor meer informatie ook op de pagina van de kerngroep. De resultaten van de eerste kerngroep bijeenkomst van 2015 zijn hier te vinden.
  • Sinds de oprichting van Netwerk Jong Leefomgeving in 2012 wordt ernaar gestreefd om samen te werken met andere ‘jonge’ netwerken. Dit heeft reeds geresulteerd in een aantal interessante activiteiten. Mede in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015 wordt deze zoektocht naar samenwerking verder uitgebreid. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het ontstaan van ‘Generatie R’.
  • De betrokkenheid van jonge ambtenaren bij netwerk Jong Leefomgeving is nog aan de lage kant. Ook andere netwerken voor jonge professionals ervaren dit. In 2015 wordt de betrokkenheid van jonge ambtenaren vergroot door in contact te komen met netwerken die zich specifiek op deze doelgroep richten.

 

Lees het volledige jaarplan hier.Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design