CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS
Laatste kerngroepbijeenkomst 2015: 'Pitch je ervaringen met de Omgevingswet'

NIEUWS

Laatste kerngroepbijeenkomst 2015: 'Pitch je ervaringen met de Omgevingswet'

Aan het eind van het jaar wil je wel eens wat anders doen. Zo ook de vierde en laatste kerngroep van 2015 die plaatsvondt op 2 december bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na drie succesvolle bijeenkomsten over respectievelijk ‘het verminderen van onderzoekslasten’, ‘de meerwaarde van de omgevingsvisie’ en ‘organisatorische veranderingen vanwege de omgevingswet’, was het nu tijd voor de leden zelf om zijn of haar eigen ervaringen te delen met de groep. Vier mensen kregen de kans om een pitch te geven en de discussie met het publiek aan te gaan. En aan het eind kregen alle aanwezigen de mogelijkheid om het ‘open podium’ te pakken. Hieronder een impressie, het volledige verslag is hier te vinden.

 

De eerste pitcher is Robbin Knuivers. Robbin nam ons mee in de aanpak van de gemeente Utrecht om beter om te gaan met initiatieven in de stad, onder de noemer ‘Beter bestemmen’. Om de gemeentelijke samenleving beter van dienst te zijn, gaat het niet om schrappen van regels, maar om begrijpelijkere en overzichtelijkere regels. De gemeente stelt de ruimtelijke opgave centraal, wil flexibeler omgaan met initiatieven in de stad en tegelijkertijd waarborgen geven van de kwaliteit van leven. De Omgevingswet draagt bij om dit bereiken. Om alles te bereiken en zowel organisatie als samenleving te veranderen, is tijd nodig.

 

De omgevingswet wil het wettelijk stelsel voor de ruimtelijke ordening eenvoudiger en beter maken. Zeker in Europees perspectief beschouwd, is de regeldruk in Nederland erg hoog. Mooi dus om bij de totstandkoming van de nieuwe wet ook internationale input op te halen tijdens het 51e congres van ISOCARP. Teun Deuling was mede-organisator van de tweedaagse workshop ‘How to implement a (national) legal framework through local integrated planning?’, met als pilotlocatie het Havenkwartier in Deventer. Teun deelde de uitkomsten met ons. De Nederlandse meer procedurele benadering van participatie werd door de deelnemers niet positief beoordeeld. En bij de uitwisselbaarheid van omgevingswaarden zouden bepaalde waarden niet-onderhandelbaar moeten zijn. Ook de ruimte voor lokaal maatwerk zal alleen werken, als de flexibiliteit op alle overheidsniveaus wordt geboden. De opgave van de Omgevingswet stopt niet bij het opstellen van de wet, provincies en gemeenten zijn ook aan zet.

 

Een digitaal Platfom Omgevingsaspecten, dat is wat Lukasz Grus aan ons presenteerde. Met het platform wordt optimaal geprofiteerd van alle geo-informatiebronnen die beschikbaar zijn. Het platform biedt basisgegevens, handige app’s en een samenwerkingsportaal ter ondersteuning bij elke projectfase van idee tot en met uitvoering. In de ideefase wordt het zoeken naar geschikte locaties ondersteund door het slim combineren van geo-informatie zoals bestemmingsregels en fysieke kenmerken. In de conceptvormingsfase is in 3-D allerlei omgevingsaspecten te beoordelen om zo de haalbaarheid te vergroten. Ook biedt het platform door het hele proces heen ruimte voor interactie en participatie. De tijd was te krap om alle mogelijkheden toe te lichten. Veelbelovend dus!

 

Janneke de Jong nam ons tot slot mee in de succesfactoren van de totstandkoming van de omgevingswet. Het begon allemaal bij Edward Stigter (directeur Eenvoudig Beter) die een duidelijke visie had op de aanpak. Transparantie en samenwerking waren de sleutelwoorden. Om verbanden en bruggen te slaan en de kwaliteit van het product, in dit geval de wet, werd veel aandacht besteed aan omgevingsmanagment. Er werd van buiten naar binnen gewerkt, adviescommissies, “roadshows” en botsproeven, om zo de belevingswereld van het publiek te ontdekken en input op te halen. Vervolgens is veel aandacht gegeven aan het geven van terugkoppeling. Dit alles heeft veel lof opgeleverd bij de vaststelling en heeft zeker bijgedragen aan het brede draagvlak.

 

Volgend jaar komen weer nieuwe kerngroepbijeenkomsten. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op via info@jongleefomgeving.nl onder vermelding van jouw naam en contactgegevens en geef daarbij aan waar jouw interesse naar uitgaat.Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design