CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS

NIEUWS

Netwerkbijeenkomst over Flexwonen en zomerborrel!

In de tweede helft van september organiseren we een netwerkbijeenkomst over het thema Flexwonen. Maar wat is flexwonen nu eigenlijk? Flexwonen biedt de mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in de woningvraag. Dus eigenlijk gaat het om tijdelijke woonoplossingen, met de nadruk op tijdelijk. In de praktijk zijn er nogal wat knelpunten bij het realiseren van dergelijke initiatieven. De bedoeling is dat er meer tijdelijke en flexibele woningen komen op korte termijn. Dit past mooi bij de woningbouwopgave die we in Nederland hebben waar de Omgevingswet ook faciliterend voor zou moeten werken. Minister Ollongren geeft in de kamerbrief over de stimuleringsaanpak flexwonen aan dat gemeenten voldoende juridische mogelijkheden moeten hebben om via tijdelijke woningbouw snel en flexibel in te kunnen spelen op een plotselinge optredende woonbehoefte.

 

Maar willen we wel een tijdelijke (woon)oplossing? En welke ruimte en mogelijkheden zijn er straks onder de Omgevingswet om tijdelijke initiatieven als deze te faciliteren?  Hoe draagt het gedachtegoed van de Omgevingswet bij aan het benodigde lokaal maatwerk en de noodzakelijke integrale samenwerking tussen coöperaties, overheden, etc.? Daarover gaan we met elkaar in gesprek onder begeleiding van een initiatiefnemer. Daarnaast gaan we ook kijken bij een locatie waar een flexwoon-project is gerealiseerd. Na afloop van de bijeenkomst is een nazomerborrel. Dit wil jij toch niet missen?  Eind augustus volgt de definitieve uitnodiging met datum, locatie en programma. Maar zet het nu alvast in je agenda!Terug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design