CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


NIEUWS

NIEUWS

Verslag botsproef omgevingsplan

Bas Oerlemans werk bij de gemeente Heerlen en is lid van de kerngroep van Netwerk Jong Leefomgeving. Onlangs heeft hij deelgenomen aan een van de botsproeven voor de Omgevingswet. Lees hieronder zijn verslag!

 

"Op donderdag 21 mei 2015 mocht ik één van de ‘botsproeven’ van het Ministerie I&M bijwonen. In deze botsproef stond het omgevingsplan centraal. Doel van de botsproef was voor ons als professionals enerzijds kennis opdoen van de actuele stand van zaken van de nieuwe regelgeving voor het omgevingsplan (“halen”) en anderzijds het ministerie voorzien van informatie uit de praktijk, die nuttig is voor de verdere vormgeving van de regelgeving (“brengen”). Om die reden was de samenstelling van de groep heel divers; variërend van beleidsambtenaren bij gemeenten en provincies, mensen werkzaam bij semi-overheden tot afgevaardigden van ondernemersorganisaties.

 

Door middel van een ‘Argumentenfabriek’ werden, verdeeld over 3 tafels, de hoofddoelstellingen van het omgevingsplan behandeld: brede reikwijdte, soorten regels (met onder meer verboden en geboden) en minder onderzoekslasten. Per tafel werden argumenten besproken die aangaven of in onze ogen de doelstellingen op dit moment behaald zouden kunnen worden. Ook konden tips aan het ministerie worden meegegeven die gebruikt kunnen worden bij de verdere vormgeving van de regelgeving.

 

’s Middags was het tijd voor een rollenspel. Ieder kon kiezen voor een rol als optimist, realist, dromer of advocaat van de duivel. Gevraagd werd vanuit je rol te reageren op een stelling die betrekking had op de doelstelling van het omgevingsplan. Dit leverde leuke discussies op, waarbij door de deelnemers onder meer gebruik gemaakt van beeldspraak om één en ander wat concreter te maken. Zo ging het over een kamer (het omgevingsplan) waar een bed (een bouwplan) in moest passen.

 

Voor mij was het leuk om mee te maken, met name aangezien dit een moment was voor directe kennisuitwisseling met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de nieuwe regelgeving. In mijn ogen hebben wij hen van een hoop nuttige informatie kunnen voorzien, die de kwaliteit én uitvoerbaarheid van de regelgeving voor het nieuwe omgevingsplan zeker goed zal doen."

 

Bas Oerlemans

Planoloog gemeente Heerlen

Lid kerngroep Jong LeefomgevingTerug
Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design