CONTACT

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met ons.Zet een vinkje in het vakje:

BEDANKT

Bedankt !

 

Het netwerk Jong Leefomgeving is de afgelopen jaren gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 1 juli 2019 staat Netwerk Jong Leefomgeving op 'eigen' benen. De achtergrondbeelden op deze website zijn aan ons beschikbaar gesteld door de VPRO en zijn opgenomen in het kader van het televisieprogramma Nederland van Boven. 

 

Wij danken al onze samenwerkingspartners voor hun bijdrage!

 

Het bestuur van Jong Leefomgeving


OVER
Jong Leefomgeving - Visie

OVER

Netwerk Jong Leefomgeving is een netwerk voor en door jonge professionals (tot en met 35 jaar) die actief zijn in het werkveld van de fysieke leefomgeving; in de meest brede zin van het woord. De jonge professionals houden zich bezig met maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, klimaatverandering, gezondheid, bevolkingshuisvesting en circulaire economie. Vooral gaat het om jonge professionals die (h)erkennen dat samenwerking noodzakelijk is om het verschil te maken! Jong zijn is wat ons verbindt en waarmee wij ons onderscheiden.

 

De Omgevingswet is een belangrijk thema binnen het netwerk en niet voor niets: De Omgevingswet beoogt een fundamentele verandering in de wijze waarop Nederland omgaat met maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Jonge professionals kunnen en willen daar een bijdrage aan leveren. Er is geen ander netwerk voor jonge professionals dat hier zoveel aandacht aan besteed als Netwerk Jong Leefomgeving.

 

Achtergrond

Netwerk Jong Leefomgeving is in 2012 opgericht in samenwerking met het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu om de betrokkenheid van jonge professionals bij de totstandkoming van de Omgevingswet te vergroten. Sinds 2016 werkt Netwerk Jong Leefomgeving samen met de programmadirectie ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een samenwerking tussen het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten. Vanaf halverwege 2019 gaat het netwerk zelfstandig verder.

 

Netwerk Jong Leefomgeving is inmiddels gegroeid tot een netwerk met ruim 300 leden met veel verbindingen met andere jong professional netwerken. De leden zijn zowel werkzaam bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie. Daardoor kan het netwerk een belangrijke rol spelen in het bereiken van jonge professionals. Netwerk Jong Leefomgeving fungeert dan ook als platform waarbinnen vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen.

 

Doelen

Netwerk Jong Leefomgeving stelt zich als doel:

  • Jonge professionals van verschillende organisaties en achtergronden met elkaar verbinden en met elkaar samen te werken.
  • Actuele maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken te agenderen.
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling van jonge professionals te stimuleren.

 

Hoe doen we dat? 

 

Netwerkbijeenkomsten

Het netwerk organiseert ieder kwartaal een netwerkbijeenkomst voor jonge professionals. Veelal organiseren wij deze netwerkbijeenkomsten samen met andere netwerken voor jonge professionals, overheden, het bedrijfsleven en/of maatschappelijk organisaties. Een netwerkbijeenkomst is veelal opgetuigd rondom één actueel maatschappelijk en ruimtelijk vraagstuk. Een bijeenkomst bestaat meestal uit een informatief en een interactief deel. Zo leveren regelmatig één of meerdere (externe) sprekers een bijdrage en wordt vervolgens gezamenlijk met een opdracht aan de slag gegaan. Doordat er professionals met verschillende achtergronden aanwezig zijn met een andere kijk op een vraagstuk levert dit leuke en interessante inzichten op! De bijeenkomsten worden afgesloten met een netwerkborrel.

 

Overige activiteiten

Ook samen met andere netwerken proberen we regelmatig activiteiten te organiseren, zodat we nog meer jonge professionals bij elkaar samen kunnen brengen en samen een specifiek vraagstuk kunnen oppakken. Iedere bijeenkomst is maatwerk en er is veel mogelijk. Zo vinden we het leuk om vraagstukken vanuit het netwerk centraal te stellen. Wil je een bijeenkomst organiseren en/of wil je dat een specifiek vraagstuk vanuit de fysieke leefomgeving of Omgevingswet wordt opgepakt, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@jongleefomgeving.nl.

Jong Leefomgeving op TwitterJong Leefomgeving op LinkedInContactgegevens Jong Leefomgeving...Jong Leefomgeving bedankt...
FJ Design